Servei Integral d’Acompanyament Sòcio-laboral a joves migrants

Descripció

Projecte que gestiona Suara Serveis i que ofereix als joves migrants > 18 anys que han estat sota una mesura de protecció a la infància suport a la recerca d’ocupació i habitatge, suport psicològic, jurídic i d’alfabetització. Fundació Intermedia col·labora en el projecte incorporant dos dispositius d’intermediació amb empreses per tal de generar oportunitats de contractació.

Punt d’actuació

 Girona i Terres de l’Ebre.

Finançador