Avís legal

Per tal de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a totes les persones usuàries, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina Web és propietat d’INTERMEDIA en representació de:

  • Intermedia amb NIF G65731374.
  • Intermedia, serveis d’orientació i intermediació, SCCL amb NIF F65763500.
  • Intermedia Unió Temporal d’Empresas amb NIF U13789227.

La sede social d’Intermedia está situada a Gran Via Carles III 62, baixos, 08028 de Barcelona. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en l’e-mail intermedia@intermediaocupacio.org o trucant al telèfon 937 06 51 09.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de la persona usuària és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents Responsabilitats vigents en el moment de l’accés. Si la persona usuària no està d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar el portal i d’operar per mitjà d’aquest.

Vigència de la informació

L’accés a la pàgina web de INTERMEDIA i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en el moment de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

INTERMEDIA es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, les condicions d’ús. Per això, la persona usuària haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web es regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de la persona usuària en aquesta Web són obligatoris. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.


Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la Pàgina Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de INTERMEDIA o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals.

La persona usuària i podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a la persona usuària reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta Pàgina Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.


Propietat industrial

Les marques i logotips presents en aquesta Pàgina Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Igualment, els logos que identifiquen a INTERMEDIA són propietat de la mateixa.

Intermediaocupacio.org es un domini registrat per INTERMEDIA. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els del titular, de manera que puguin causar confusió entre els nostres clients o desacreditin a l’empresa.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal de la Pàgina al disc dur de l’ordinador de la persona usuària o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquests.


Política de confidencialitat i protecció de dades

INTERMEDIA es pren seriosament la privacitat de les dades de les persones usuàries i, per això, aplica una Política de Privadesa basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea. Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de Privacitat.

Ofertes de feina

La persona usuària pot accedir a les Ofertes d’ocupació de INTERMEDIA a través de l’apartat “IntermediaJob” Per a això serà necessari que empleni el formulari amb la finalitat d’introduir les seves dades de contacte.

El tractament de les dades facilitades es regirà per l’establert en la “Política de Privacitat” que s’indica a l’apartat anterior. Qualsevol documentació o informació que excedeixi de la necessària per a la valoració del perfil professional serà eliminada.


Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per INTERMEDIA, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

INTERMEDIA refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, INTERMEDIA, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

INTERMEDIA, tampoc pot garantir la continuïtat del funcionament de la Pàgina Web, així com que es trobi a tot moment operativa i disponible.

En cap circumstància, INTERMEDIA es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la Pàgina.


Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal queda subjecte a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la pàgina web, així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment, La persona usuària i INTERMEDIA, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.