Joves

Empoderament i formació professionalitzadora

Cargando...

Programes

Programes que afavoreixen la inclusió laboral, formativa, socioeconòmica i personal de joves gràcies al seu empoderament i a la mobilització tant dels recursos comunitaris de suport com del teixit empresarial.

Inclouen una descoberta de les diferents esferes vitals per la definició del Pla d’Acció Vital i Professional de cada jove com a pas inicial per millorar les seves capacitats i competències, i augmentar el seu empoderament, la seva formació i les seves possibilitats d’ocupació. Finalitza amb un retorn al sistema educatiu i/o la seva incorporació al mercat de treball com a culminació d’un itinerari d’acompanyament i suport. Els programes segueixen metodologies innovadores i vivencials.

Casos d’èxit

Pedro Morales

Pedro Morales, participant del programa Eskala

Gabriela Estevan Baptista

Gabriela Estevan Baptista, participant del programa Singulars

Harshdeep Singh

Harshdeep Singh, participant del programa Singulars

Sthin José Rodríguez

Sthin José Rodríguez, participant del programa PICE