Patronat

Cargando...

D’ON VENIM?

Intermedia és organització sense afany de lucre que neix el 2012 fruit d’una aliança entre 3 organitzacions: Suara Coop., Fundació Surt i Fundació IRES, amb l’objectiu de treballar per la millora de l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Suara Cooperativa

SUARA és una empresa d’economia social nascuda de la fusió de tres cooperatives d’iniciativa social amb 30 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones.

La seva missió és l’atenció a les persones, cercant respostes per contribuir a millorar la qualitat de vida, amb un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

Els seus àmbits actuació són: Infància, joves i família; Dependència (gent gran, discapacitats, serveis d’atenció domiciliaria); Ocupació i formació.

L’activitat de Suara Cooperativa es basa en impulsar projectes i serveis que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i les administracions responsables d’aquesta cobertura social.

Per això, i tenint una àmplia cartera de serveis, la seva manera d’entendre l’atenció a les persones porta a identificar especificitats i a particularitzar cada projecte en funció de les necessitats concretes.

D’aquesta manera, s’adapten a les necessitats dels clients, de les persones ateses i de la realitat territorial d’allà on presta els seus serveis.

Fundació Surt

SURT és una Fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Des de l’Àrea d’Inclusió i Inserció de Fundació SURT oferim a les dones diferents programes d’orientació, formació professional i inserció laboral, així com, diferents recursos de suport (assessoria jurídica, aula oberta de feina, i servei integral d’atenció a dones que han sofert violència masclista).

En tots ells s’utilitzen metodologies dissenyades per l’entitat que es fonamenten en una perspectiva constructivista, en un model de desenvolupament de competències i en l’aplicació transversal de l’enfocament de gènere.

Fundació IRES

Constituïda el 1969, la Fundació IRES treballa en l’atenció integral a les famílies en situació de vulnerabilitat a través d’un ecosistema de programes sincronitzats que ofereixen un acompanyament social, psicològic i educatiu en un mateix territori.

Les famílies que participen en els nostres programes afronten diferents situacions de vulnerabilitat social, en moltes ocasions interconnectades entre si, que fan que el seu risc de pobresa i exclusió social sigui molt elevat, en comparació amb el de la població general.

Alguns dels factors de risc que han d’afrontar aquestes famílies són: no tenir accés a recursos bàsics com a una alimentació saludable o a un habitatge digne, tenir dificultats per accedir al mercat laboral, viure situacions de conflicte o violències o no poder comptar amb una xarxa familiar o d’amistats de suport.

Des de la Fundació IRES, creiem que totes les persones disposen de fortaleses i habilitats per a realitzar processos de canvi i creixement. Tothom pot viure una situació vulnerable alguna vegada a la vida. La vulnerabilitat va lligada a la condició humana i, en alguns casos, superar-la pot requerir acompanyament de professionals.

PATRONAT

El patronat d’Intermedia, conformat per representants de les 3 entitats (Fundació IRES, Fundació Surt i Suara Coop.) vetlla pel desplegament de l’objecte fundacional.

Laura Peracaula
Laura PeracaulaPresidenta
Sira Vilardell
Sira VilardellVicepresidenta
Natàlia Valenzuela
Natàlia ValenzuelaSecretària