Vulnerabilitat

Atenció integral i intermediació laboral

Cargando...

Programes

Programes que volen aconseguir la integració sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la definició i desenvolupament del projecte d’acció vital des de l’empoderament personal i la millora de les competències tècniques, de base i transversals. Se centren en la definició i la revisió del projecte personal i professional i el desenvolupament d’un itinerari de treball pactat amb la persona que participa en programes de formació professionalitzadora o realitza pràctiques d’empresa. Incorpora la participació de les empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des del primer moment.

Inclouen també accions molt intensives de contacte amb empreses, incorporant-les en un projecte de Responsabilitat Social Corporativa i oferint serveis d’intermediació laboral.

Casos d’èxit

Karima Alpizar

Karima Scarlet Alpizar, participant del programa Iniciem

Isabel Miralles

Isabel Miralles, participant del programa Incorpora

Gaudencia Boñaho

Gaudencia Boñaho, participant del programa Jo Puc en Xarxa