Programa Més Feina

més feina

Descripció

Itinerari integral per a la inserció sociolaboral, adreçat a persones en alta situació de vulnerabilitat, que es desenvolupa a través d’accions d’acompanyament grupal i individual, accions de Balanç Vital i Professional i Accions professionalitzadores amb pràctiques en empreses.

El programa Més Feina Tarragona és un programa finançat pel Fons Social Europeu i Fundació la Caixa amb una dotació total de 649,129,06 € per la vigència del conveni subscrit en data 01/05/2024 i que finalitza 30/09/2029.

Els objectius durant l’anualitat 2024 són els següents:

Objectius d’atenció: 45 persones

Objectius de qualificació: 25 persones

Objectius d’inserció: 23 persones

Punts d’actuació

Tarragona.

Finançadors

logos més feina