Àrea de Millora de l’Ocupabilitat

Orientació i suport en la recerca de feina

Cargando...

Programes

Programes que tenen la finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur gràcies a la millora del seu capital competencial i a la definició i execució d’un projecte professional. Se centren en la construcció plans d’acció a través d’una identificació i rescat competencial previ dels projectes professionals dels i de les participants, així com de la millora i definició de les seves capacitats.

S’enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball que ajudi a reflectir-ho en un currículum vitae i a defensar el propi capital competencial en una entrevista de feina.

Casos d’èxit

Elias Ourhou

Elias Ourhou, participant del Club de la Feina del Prat de Llobregat

Laura López Gilbets

Laura López Gilbets, participant del programa IntermediaXFeina

Veronica Fernanda Castillo

Veronica Fernanda Castillo, participant del Servei d’Orientació i Suport Laboral