Treball i formació línia joves (SOC)

Descripció

Programa adreçat a persones joves tutelades i extutelades per l’Administració de la Generalitat, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari i a l’emancipació.

Mitjançant la política de foment de l’ocupació proposada, aquestes persones joves adquiriran experiència professional, gràcies a la contractació durant 12 mesos; realitzaran formació transversal i rebran el suport d’una figura d’acompanyament, que els ajudarà a millorar les seves competències per tal d’augmentar la seva ocupabilitat; incrementant així les possibilitats d’inserció i emancipació. En aquest sentit, no es pretén només l’impuls a la contractació sinó també un acompanyament i entrenament competencial que permeti a aquests joves augmentar la seva autonomia i ocupabilitat.

Punt d’actuació

Barcelona, Tarragona i Girona

Finançadors

Logos TRFO