Ciment Molins2023-08-01T15:30:49+02:00

Ciment Molins

Descripció

El present projecte té com a objectiu millorar les condicions de vida d’un grup de de 20 persones en situació de recerca de feina, mitjançant un procés de capacitació en el perfil de prefabricats de Formigó i altres formacions complementàries i acompanyament integral per a la inserció laboral (captació, selecció, seguiment al procés formatiu, suport integral, acompanyament a la inserció i encaix en el lloc de treball).

Punts d’actuació

Cervera

Ir a Arriba