Intermedia finalitza una nova convocatòria del Programa Orienta (SOC – ORIENTA). Aquest projecte, destinat a persones treballadores demandants d’ocupació en situació d’atur o bé que es troben en situació de precarietat laboral, s’ha gestionat per Intermedia en col·laboració amb les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

L’equip d’orientació, prospecció, administració i coordinació, juntament amb la responsable del programa Orienta, Maite Fortuny, es va reunir el passat 19 de setembre al Casal Cívic Pere IV de Barcelona. A l’acte de cloenda també hi va assistir la responsable d’Intermediació de l’entitat, Núria Picornell.

Durant els 12 mesos d’execució del programa s’han atès 2.323 persones en 22 punts d’actuació i 33 unitats d’orientació repartides en les províncies de Tarragona, Barcelona i Girona, assolint un 32% d’inserció contractual i una mitjana de més de 15 hores d’itinerari per persona.

Aquesta jornada, que va aplegar la totalitat de l’equip Orienta, ha estat l’última de diverses trobades presencials fetes en aquesta convocatòria. En aquesta ocasió es va fer un retorn a l’equip del DAFO del programa realitzat anteriorment, així com una pluja d’idees amb propostes de millora per la pròxima edició del programa. En finalitzar, es va dur a terme una dinàmica de cloenda per finalitzar la sessió.


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

“Les accions són sense cost per a les persones participants” 

“Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat”.

Poden participar:

– Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur

– Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

– Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

Informació de la pàgina web del SOC: 

– Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat