Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals, laborals i acadèmiques que siguin necessàries per la realització del programa d’orientació laboral que realitza FUNDACIO INTERMEDIA.

L’usuari/a haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FUNDACIO INTERMEDIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal•lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment complim amb l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’aquest formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals, laborals i acadèmiques, per part de FUNDACIO INTERMEDIA per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes i participar en el programa d’orientació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Fundació Intermedia
Finalitat Respondre a les sol·licituds i recollir les dades necessàries per a l’administració, control i gestió, així com impulsar l’accés a les noves tecnologies per a la cerca de feina i formació del programa d’orientació de Intermedia.
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Persones o empreses interessades en participar amb la Fundació Intermedia
Drets Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que Fundació Intermedia (d’ara endavant, “INTERMEDIA”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INTERMEDIA per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, LinkedIn i Twitter, etc. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals INTERMEDIA no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, INTERMEDIA podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, INTERMEDIA podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari

  • Identitat: FUNDACIO INTERMEDIA, és una entitat inscrita al Registre Territorial de Fundaciones, amb inscripció núm. 08-0427;
  • Domicili: Gran Via Carles III, 62-Bx, Barcelona (08028)
  • Correu electrònic: lopd@fundaciointermedia.org

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

INTERMEDIA tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol•licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol•licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris. o formar part del gestor d’Intermedia per a obtenir un bon assessorament i seguiment de les gestions.

En el cas que l’Usuari es registri a la pàgina web per demanar informació, INTERMEDIA únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. INTERMEDIA no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol•licitud de l’Usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol•licitud o avaluar la seva sol•licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la.

Tindran accés a les seves dades personals les següents categories:

– Personal del departament de “Persones” que gestiona la Selecció de Personal. Director/a o Responsable del departament de “Persones”, així com responsable del Departament al que postula el/la candidat/a.

– Empleats que realitzin funcions administratives i d’assistència tècnica.

– Personal de PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD, amb qui es mantè una vinculació per a portar a terme el programa d’Orientació de la Fundació Intermedia.

– Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).

Les seves dades també podran ser facilitades a aquelles entitats prestadores de serveis del tercer sector amb les que INTERMEDIA col•labora: serveis socials, educació i formació, benestar personal i ocupació i treball. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles a INTERMEDIA.

Com protegeix INTERMEDIA la seva informació personal?

INTERMEDIA implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Les persones destinatàries d’aquesta informació són les treballadores de l’entitat i organismes públics en compliment de la normativa legal vigent de protecció de dades. D’aquesta manera s’autoritza a Fundació Intermedia, com a responsable de les dades, a poder accedir a les seves dades facilitades durant tot el procediment ( des del contacte inicial fins al seguiment) per a oferir una bona orientació laboral i formativa. Aquestes dades es refereixen a les personals, laborals i acadèmiques que siguin necessàries per als processos de formació, inserció i coneixement del mercat. Per tant, les dades podran ser traspasades a empreses que participin al programa com és el cas de PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD.

També s’autoritza a Intermedia a realitzar possibles comunicacions a través dels sistemes d’aplicacions informàtiques ( Zoom, Skype, Hangouts, WhatsApp, etc…) amb la finalitat de gestionar activitats necessàries per als processos esmentats anteriorment.

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si INTERMEDIA tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INTERMEDIA cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, INTERMEDIA haurà de gestionar la seva tramitació. L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: INTERMEDIA, Gran Via Carles III, 62, bx, Barcelona (08028), o correu electrònic a: lopd@fundaciointermedia.org amb indicació de la sol•licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.