Programa Interllengua

Descripció

Aquest programa presenta una proposta d’acollida sociolingüística adreçada a persones migrants que visquin a Barcelona. S’ofereix formació lingüística de llengua castellana alfabetització (A1 o A2) i formació de llengua catalana inicial en conversa grupal, així com espais de coneixement de l’entorn cultural i lingüístic de la ciutat.

Es realitzen 4 formacions lingüístiques en total: dues formacions de conversa grupal en català inicial i dues formacions de llengua castellana A1 o A2, segons demanda.

Punt d’actuació

 Barcelona cuitat.

Finançador

Interllengua