Els i les professionals dels diferents programes que Intermedia gestiona a Tarragona es van reunir de nou la setmana passada, com és habitual durant tot l’any.

En aquesta trobada es va generar un espai de reflexió al voltant de l’estructura de l’entitat i del funcionament dels programes que es vehiculen des de la província tarragonina.

Hi van sorgir propostes de millora que busquen caminar plegats, transferir coneixement i gaudir de l’expertesa dels companys i companyes, per seguir garantir els resultats satisfactoris que s’estan obtenint.