[INSCRIPCIONS OBERTES]

  • Formació gratuïta adreçada a persones amb interès real per entrar en el mercat laboral i amb voluntat d’aprendre.
  • Capacitació professional per a desenvolupar les funcions d’operari/ària d’encofrats per empreses col·laboradores del sector de la construcció amb la participació d’Encofrats Alsina i Fundació Laboral de la Construcció.
  • Curs de 250 hores de formació. 80 h competències tècniques + 80 h competències transversals + 20 h competències digitals + 70 h de pràctiques no laborals.
  • Acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral.
  • Inclou borsa de treball.
  • La formació s’imparteix a Barcelona (El Raval).

Aquesta modalitat formativa es realitza en el marc del Punt Formatiu Incorpora Barcelona i és subvencionada per la Fundació “la Caixa”.

Demana més informació!