El Palau Firal de Congressos de Tarragona ha acollit la setena edició de la Jornada Speed Dating del Camp de Tarragona. A la jornada han participat 101 usuaris, 12 empreses i s’han realitzat 363 entrevistes laborals.

Tots els programes d’orientació i inserció laboral d’Intermedia, així com els Centres de Noves Oportunitats de Tarragona i el Penedès-Garraf, han presentat les seves candidatures personals en procesos de selecció laboral de tres minuts de durada.

Les empreses participants han estat 12: FCC, Serveo, Synergie, GCT, Centre MQ, Transgourmet, Pashlimp, Facility Europe, Cala Font, La Saleta Care, Supermercats Dia i Need Car Help. Totes elles estan especialitzades en sectors diferenciats: serveis, comerç, atenció sociosanitària, turisme i ETTs del territori.

L’objectiu de la jornada és apropar aquestes organitzacions amb necessitat de mà d’obra i les persones que estan en procés de cerca de feina. Per aconseguir la seva contractació, les persones usuàries han tingut tres minuts de presentació amb diferents empreses, segons els seus interessos laborals, experiència i formació. Una vegada conclòs el temps, és la part contractant qui decideix si tornar a citar la persona per a una entrevista posterior en cas que considerin que existeix un encaix amb el perfil professional que busquen.

L’esdeveniment també és un escenari on posar en pràctica competències treballades als diferents programes com la comunicació, les relacions interpersonals o la capacitat de traslladar en un procés selectiu la marca personal associada al perfil laboral de cada persona usuària. En la mateixa línia, la presència dels equips tècnics d’Intermedia, permet un treball posterior d’aquelles mancances o punts fluixos detectats durant les presentacions de les candidatures, perquè la persona pugui continuar creixent i complint l’objectiu d’inserció al mercat de treball.

Empreses, persones usuàries i els programes d’Intermedia valoren que la setena edició de la Jornada Speed Dating ha estat tot un èxit on algunes de les empreses han repetit participació i d’altres que han participat per primera vegada, han mostrat interès a tornar-ho a fer, així que aquesta de ben segur no ha estat l’última edició de la Jornada.