En els darrers dies, des del programa Incorpora a les Illes Balears s’han dut a terme una sèrie de sessions grupals per a preparar les entrevistes laborals de les participants en el programa que Fundació Intermedia realitza conjuntament amb Fundació “la Caixa”.

L’objectiu de les mateixes ha estat preparar, posar en pràctica i fomentar competències de cara a selecció de personal i entrevistes laborals tant individuals com grupals, així com defensar els seus perfils professionals.

En l’última sessió, les usuàries van poder comptar amb l’experiència, aprenentatge i visió de Maria Antonia Gómez com a consultora de selecció de Fundació Adecco. Les participants van conèixer els mecanismes, metodologies i consells que les empreses i les persones de selecció tenen en compte a l’hora d’incorporar noves persones en la seva plantilla.


El programa Incorpora està subvencionat per Fundació “la Caixa”.