Intermedia inicia una nova convocatòria del programa Més Feina. Aquest programa ofereix un itinerari integral per a la inserció sociolaboral, adreçat a persones en alta situació de vulnerabilitat, que es desenvolupa a través d’accions d’acompanyament grupal i individual, accions de Balanç vital i professional i accions professionalitzadores amb pràctiques en empreses.

El programa Més Feina Tarragona és un programa finançat pel Fons Social Europeu i Fundació “la Caixa” en el marc del FSE+ d’inclusió social, garantia infantil i lluita contra la pobresa, amb una dotació total de 649,129,06 € per la vigència del conveni subscrit en data 01/05/2024 i que finalitza a 30/09/2029.

Els itineraris es portaran a terme per 1 tècnica d’orientació i 1 tècnica d’intermediació i es realitzaran a la seu d’Intermedia ubicada a Tarragona. Es preveu realitzar formacions en els següents àmbits: Manipulació d’aliments, Auxiliar de Neteja Sanitària i d’oficines i Auxiliar de comerç.

Els objectius durant l’anualitat 2024 són els següents:

 • Objectius d’atenció: 45 persones
 • Objectius de qualificació: 25 persones
 • Objectius d’inserció: 23 persones

És un programa que prioritza l’atenció a persones en situació d’exclusió social. Podran participar persones dels col·lectius següents:

 • Majors de 45 anys
 • Persones recluses o exrecluses
 • Immigrants
 • Joves (de 18 a 29 anys)
 • Persones en situació o risc de pobresa
 • Persones víctimes de violència de gènere
 • Persones addictes o exaddictes
 • Famílies monoparentals
 • Aturats de llarga durada
 • Persones amb discapacitat
 • Persones amb trastorn mental
 • Persones sense llar

més feina