En aquesta entrevista, parlem amb Sergio Moreno Ruiz, gerent de recursos humans i administració de la delegació de Catalunya a DIA Retail. Sergio, apassionat pels recursos humans, ha forjat la seva carrera en el sector minorista i ha mantingut un estil de lideratge centrat en les persones i orientat als resultats.

Parlem sobre el Programa Projecta’t, una iniciativa que busca impulsar el talent i l’ocupabilitat en sectors clau com Turisme i Hostaleria, Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, i Transport i Manteniment de Vehicles. Sergio Moreno comparteix la seva visió sobre com les empreses sostenibles busquen talent i com aquest programa contribueix al desenvolupament professional de les persones participants, i com s’estableixen aliances entre el món empresarial i el social.

P: Com descriuries l’experiència de participar en la taula sectorial per identificar les competències necessàries a la vostra empresa?

R: La participació en la taula sectorial va ser una experiència més que necessària. Posar en comú amb altres organitzacions les necessitats del sector, les oportunitats de millora i les perspectives, així com compartir les principals línies estratègiques de selecció i talent, és una pràctica que aporta un valor afegit molt interessant als i les professionals de recursos humans i del sector Retail.

P: Quins van ser els principals reptes que vau enfrontar en intentar identificar les competències clau pels vostres empleats/des en el sector?

R: Les competències que avui prioritzem no impliquen tenir experiència prèvia. El que es posa en valor són altres factors. El primer, i el més crític, és l’orientació al client, o com ho definim a la nostra companyia, la passió pel client. Si no tens una orientació clara al client, t’has de plantejar si el teu sector és el sector retail. El treball en equip, la responsabilitat o la iniciativa són competències que defineixen també els perfils del sector. Ara bé, una de les competències que més valorem en els nostres processos de selecció, és la capacitat d’aprenentatge. En una gran companyia que opera en un sector tan dinàmic, tenir la capacitat i la voluntat d’aprendre dia rere dia és un factor absolutament diferencial. En últim lloc, i no menys important, cap de les competències serveix per res si no hi ha actitud. Com diuen, les competències o habilitats sumen, l’actitud multiplica.

P: Com creieu que aquest procés d’identificació de competències contribuirà a la millora de l’ocupabilitat de les persones en el vostre sector?

R: Un bon procés d’identificació de competències no millora l’ocupabilitat del sector, la defineix. Comptar amb un sistema de descripcions de llocs de feina ben definits, amb permeabilitat a l’estructura del mercat de treball és imprescindible per garantir la incorporació de talent a l’organització. Aquesta transparència en la definició de les competències és el que millora l’ocupabilitat en el sector, ja que té la capacitat de definir a quin sector del mercat de treball has de posar els esforços per atraure el talent.

P: En quina mesura creieu que els programes d’Intermedia i altres projectes similars poden ajudar la vostra empresa a tancar les bretxes de competències identificades a la taula sectorial?

R: Avui dia som diversos per naturalesa. Un dels principis que caracteritza la nostra companyia és que som diversos. Tenim el propòsit que la nostra botiga sigui el reflex dels barris on estem. La diversitat i la integració són dos dels principis sota els quals treballem dia a dia a les àrees de selecció de la companyia. En aquest sentit, programes com el d’Intermedia o altres entitats amb què treballem programes similars, tenen la capacitat d’unificar, per una banda, les necessitats de captació de talent i, per altra banda, treballar sota els principis de diversitat i integració. Les experiències de captació i selecció per competències als nostres supermercats, de la mà de programes d’inserció laboral, són molt satisfactòries, tant per l’empresa com per l’usuari/ària de l’entitat. Doncs és evident que connecten les necessitats de les companyies pel que fa a la selecció de talent amb les necessitats laborals de moltes persones que, amb un bon nivell competencial, es troben en situació activa d’ocupabilitat.

P: Com visualitzeu l’impacte a llarg termini d’aquesta col·laboració en la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament professional al vostre sector?

R: Les expectatives són molt bones. L’inici de col·laboracions en petits projectes i programes és molt fluid i amb un gran retorn. És fàcil visualitzar un impacte molt positiu i consistent a llarg termini, ja que tot apunta que el sector Retail i del comerç d’alimentació és un sector que continuarà creixent, que continuarà enfortint-se i que continuarà amb les dinàmiques positives de contractació. Amb aquestes previsions, juntament amb les bones sinergies de les primeres col·laboracions amb Intermedia, tenim el repte de continuar enfortint les col·laboracions i continuar donant resposta a les necessitats d’un mercat laboral que cada cop més és més heterogeni, divers i dinàmic, amb un valor incalculable per aportar al nostre sector.

Agraïm a DIA, en concret a Sergio Moreno, per la seva participació en el Projecta’t i per aproximar-nos a conèixer el sector Retail.

Sergio Moreno

«Programes com el d’Intermedia tenen la capacitat d’unificar, per una banda, les necessitats de captació de talent i, per altra banda, treballar sota els principis de diversitat i integració. Les experiències de captació i selecció per competències als nostres supermercats, de la mà de programes d’inserció laboral, són molt satisfactòries, tant per l’empresa com per l’usuari/ària de l’entitat.»

Sergio Moreno , gerent de recursos humans i administració de la delegació de Catalunya a DIA Retail.