Durant el 1r trimestre s’han posat en marxa com a prova pilot les càpsules grupals per a la de recerca de feina, en el marc del Club de la Feina del Masnou desenvolupat per Intermedia.

Després de l’entrevista inicial realitzada a totes les persones usuàries noves que s’adrecen al Servei Local d’Ocupació, i en funció de les seves competències per a la recerca de feina, es proposarà a la persona l’assistència a les càpsules de capacitació, com a part del seu itinerari d’orientació laboral.

Càpsules de capacitació:

  • CV i Carta de presentació (2n divendres de cada mes, de 11:30 a 13:00)
  • Canals de recerca de feina (3r divendres de cada mes, de 11:30 a 13:00)
  • Prepara l’entrevista (últim divendres de cada mes, de 11:30 a 13:00)

La valoració actual és de 6 càpsules i 17 persones participants.

L’acollida ha estat bona i les persones assistents, la majoria persones joves, s’han mostrat satisfetes amb la formació rebuda i han participat activament durant les sessions, creant un espai dinàmic i enriquidor.