L’Ana Arreaga té 38 anys i és una de les persones participants del programa Projecta’t desenvolupat per Intermedia. Conversem amb ella per conèixer com ha estat el seu pas pel programa i per Intermedia.

-Com vas conèixer Intermedia? Per quin motiu vas decidir participar en el programa Projecta’t?

Vaig conèixer el programa Projecta’t a través d’Instagram i el motiu pel qual vaig decidir participar en el programa va ser per conèixer nous llocs de feina dins el meu sector, i per poder millorar i enfocar el meu currículum.

-Abans de participar en el programa, quines expectatives tenies envers aquest?

Esperava obtenir més informació de les diferents feines a les quals podia accedir. Abans de fer les sessions no m’havia plantejat tots els departaments en què podia arribar a treballar com a administrativa, i no tenia informació. Gràcies a les sessions d’orientació vaig conèixer els diferents llocs de feina als que podia accedir. Ara tinc clar que vull buscar feina en l’àmbit de la logística.

-Com valores les sessions i l’atenció rebuda per part d’Intermedia?

Estic molt contenta, molt agraïda i en faig una valoració positiva. La meva orientadora m’ha acompanyat molt, m’ha obert portes que no coneixia i ara ja sé cap a on anar i què fer.

També valoro molt que les sessions hagin sigut individuals i que s’hagin centrat a conèixer els meus interessos i necessitats. Sento que l’orientadora m’ha escoltat, per després investigar i informar-me sobre les diferents opcions que tenia en l’àmbit professional.

-Què t’han aportat les sessions d’orientació? Sents que has finalitzat el programa amb més informació i/o recursos dels que tenies en un inici?

Sí, perquè no tenia clares moltes coses i ara sí que les tinc i he vist noves oportunitats. Ara també conec els cursos específics en administració que hauria de fer per millorar el meu perfil professional, conec les diferents feines a les quals puc optar i també tinc un currículum enfocat al meu objectiu.

-Recomanaries a persones del teu entorn que participessin en el programa Projecta’t?

Sí, perquè que si un busca pel seu compte es troba pàgines i informacions que no són fiables. Cal anar a un/a professional per obtenir informació fiable i actual del mercat de treball.


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).