A Intermedia celebrem un any del programa Projecta’t, una iniciativa innovadora que ha tingut un impacte significatiu en el paisatge laboral de Catalunya. El programa té com a objectiu impulsar les carreres professionals de persones en actiu, i a la vegada beneficiar les empreses on treballen, preparant-les per afrontar els reptes en un mercat en constant evolució.

El programa Projecta’t respon a la necessitat creixent de desenvolupar noves competències per adaptar-se a un entorn laboral en transformació. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hi ha destinat un total 10.000.000 d’euros al 2023, impulsant actuacions d’orientació i de prospecció, de manera totalment subvencionada. L’objectiu principal és promoure la millora de les competències de les persones treballadores ocupades però també potenciar la competitivitat de les empreses dels diferents sectors econòmics a Catalunya. L’orientació professional és doncs clau en aquest procés, oferint informació, assessorament i acompanyament per construir una carrera professional efectiva i satisfactòria.

Durant el primer any de vida del projecte, s’ha impulsat una xarxa d’entitats beneficiàries, entre les quals es troba Intermedia, especialitzades en diferents sectors i distribuïdes per tot el territori català.

Intermedia ha executat al llarg del 2023 el programa «Projecta’t: orientació professional per a persones treballadores ocupades», al territori de Barcelona i Girona, amb l’objectiu d’oferir a les persones participants un acompanyament flexible i dinàmic que aporti un valor afegit al seu desenvolupament i millora professional. Professionals de l’orientació i la prospecció sectorials d’Intermedia treballen de manera conjunta per acompanyar les persones participants del servei en l’adquisició d’eines i recursos per a la presa de decisions en relació amb la seva pròpia trajectòria i el seu propi objectiu professional.

A Intermedia, el Projecta’t s’ha tancat amb uns resultats molt positius, especialment pel que fa a l’orientació professional, ja que s’ha arribat a impactar en la vida de 247 persones que es troben en actiu. La puntuació mitjana de satisfacció obtinguda ha estat molt satisfactòria: les persones participants no només aproven, sinó que gairebé qualifiquen el programa d’excel·lent. Aquest alt grau de satisfacció reflecteix l’impacte positiu que ha tingut aquesta actuació orientadora en les persones involucrades en el programa.

En relació amb la prospecció, l’objectiu principal dins del programa Projecta’t és copsar les demandes i els reptes dels diferents sectors econòmics, com la transformació digital o ecològica, el relleu generacional, l’especialització de les persones o la necessitat d’innovació. Durant aquesta primera edició del Programa, s’han portat a terme diferents actuacions que han tingut com a principal destinatari les empreses, per oferir solucions adaptades a través del coneixement de primera mà sobre les necessitats professionals, formatives i d’orientació de la seva plantilla, per captar i retenir el talent, amb l’increment de la productivitat i impulsant, així, la competitivitat.

Al llarg de 2023, en el marc del programa Projecta’t, Intermedia ha visitat durant la prospecció un total de 223 empreses: 67 Microempreses (menys de 10 persones treballadores); 71 Petites empreses (de 10 a 40 persones treballadores); 50 Mitjanes empreses (de 50 a 249 persones treballadores) i 35 Grans empreses (250 o més persones treballadores)

Intermedia inicia una segona edició incorporant el territori de Tarragona als ja actius de Barcelona i Girona

Sense cap mena de dubte, el programa Projecta’t ha superat les expectatives en el seu primer any de vida, i ha guiat les persones participants cap a un camí de desenvolupament personal i professional. La combinació d’altes puntuacions de satisfacció, la predisposició per a la formació addicional i l’enfocament personalitzat en les sessions d’orientació donen suport a l’èxit del programa en l’orientació efectiva cap a un futur professional prometedor.

Intermedia ha iniciat el 2024 una segona edició del programa, incorporant el territori de Tarragona als ja actius de Barcelona i Girona, amb l’objectiu d’acompanyar a les persones treballadores en actiu en el seu procés d’adaptació als canvis que s’han produït i a la projecció professional dins els següents sectors: Turisme i Hostaleria, Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió i Transport i Manteniment de Vehicles, com a novetat per aquesta nova edició.

Vols saber com el programa Projecta’t pot beneficiar la teva carrera professional o la teva empresa? Consulta el nostre web i emplena el formulari de contacte.


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).