El Club de feina del Prat de Llobregat continua avançant i oferint suport per trobar noves oportunitats laborals i ha posat en marxa la nova planificació d’activitats previstes per aquest últim trimestre de l’any.

Des del seu inici, el projecte, va significar un desafiament a l’hora d’implementar noves estratègies metodològiques i una manera d’intervenció innovadora i dinàmica. Es va anar consolidant durant els dos trimestres previs, enfocant el treball en l’autonomia, l’apoderament i el desenvolupament de competències professionals.

També s’ha posat en marxa un nou espai conegut com a «Club de feina Jove«, amb una modalitat de desenvolupament més adaptat a la franja d’edats compreses entre 16 i 20, tenint en compte les seves pròpies necessitats i circumstàncies.

A més de comptar amb un espai per a la recerca activa de feina, s’han desenvolupat diferents tallers complementaris, adaptats a les necessitats dels usuaris i usuàries. Durant el mes de setembre s’ha realitzat la segona edició (demandada pels mateixos usuaris/es) del taller «Aprèn a utilitzar la tècnica Elevator Pitch en 6 passos«, amb una molt bona recepció.

Altres tallers amb alta participació han estat: «Comunicació Efectiva: comunica exactament allò que vols dir«, «Resolució de conflictes: trobem la solució amb les millors alternatives» i «Tècniques de relaxació per afrontar un procés de selecció«.

A banda, durant els pròxims mesos, està previst continuar amb una dinàmica similar, entorn de temàtiques com el lideratge, nous processos de selecció, gestió de l’estrès, etc.

Durant aquest trimestre s’incorporarà nova cartelleria per contribuir a donar una visió més atractiva de l’espai, fer-lo més proper a les persones i afavorir el gust per poder-hi estar.

Aquest projecte és finançat pel Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i desenvolupat per Fundació Intermedia.