Intermedia inicia un any més una nova convocatòria del Programa Orienta (SOC – ORIENTA). Aquest projecte, destinat a persones treballadores demandants d’ocupació en situació d’atur i persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral, es desenvoluparà en col·laboració amb les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

L’equip d’orientació, prospecció, administració i coordinació del programa Orienta, desenvolupat per Intermedia, es va reunir el passat 21 de desembre de forma presencial al Centre Cívic Pere IV, després d’una aturada de 3 mesos.

Durant la sessió d’acollida inicial es va dur a terme la presentació institucional i d’aterratge al programa a càrrec de Sònia Moragrega, directora general corporativa d’Intermedia, acompanyada per Maite Fortuny, directora del territori sud-est i Begoña Planas, directora territorial de Barcelona i l’Àrea metropolitana. 

Posteriorment, es van presentar les diferents àrees d’estructura i es va aprofitar per presentar el pla d’acollida del programa.  

El programa Orienta, desenvolupat per Intermedia, aquest any compta amb 45 unitats d’orientació, 14 tècnics/ques d’intermediació, 13 tècnics/ques d’administració i 3 coordinadores. En total es disposa d’un equip de 75 professionals.

 


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

“Les accions són sense cost per a les persones participants”

“Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat”.

Poden participar:

– Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur

– Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

– Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

Informació de la pàgina web del SOC:

– Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat