El Guia d’activitats turístiques és una figura clau en el sector turístic i juga un paper essencial en diverses àrees. De la mà de la Rosa Duran, guia d’activitats turístiques i sòcia-fundadora i gerent de Turisme Imaginari, així com una de les 3 sòcies que conformen GIGS Girona, desgranem el perfil de Guia d’activitats turístiques, així com els requisits i competències sol·licitades per a aquesta professió. 

 P: Parlem del perfil professional, què és el primer que hem de saber?

R: Doncs hem de partir de la base que hi ha dues figures que s’emmarquen en aquest títol que tenen funcions diferents:

Perfil de Guia acompanyant:

Aquesta figura hi és per proporcionar acompanyament al grup de viatge. És a dir, es munta una sortida amb un grup de persones per anar a Paris per exemple, i ja tenen reservat l’allotjament, el/la guia local, i les activitats, i que compta a més amb aquest/a guia acompanyant que fa d’intermediari/ària entre els interessos del grup i els diferents serveis que tinguin contractats.

Les funcions que desenvolupa aquesta figura, no impliquen que tingui coneixements sobre el lloc de destí/viatge. La seva tasca és gestionar i vetllar pel bon funcionament d’aquesta estada.

El/la guia acompanyant coneix les necessitats del grup i de les persones que l’integren, esdevé de responsable, i fa de nexe amb la resta de persones i serveis contractats per aquests viatges. Resol les incidències durant el viatge, les possibles reclamacions sobre el desenvolupament dels serveis contractats, es fa càrrec del timing de les activitats, etc.

Per a desenvolupar aquesta feina, no se sol·licita cap titulació. Les competències que es tenen en compte per a aquest perfil professional són: comunicació, capacitat resolutiva, responsabilitat, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’adaptació, gestió del temps i organització, lideratge i proactivitat. També es valora l’escolta activa, i tenir una bona gestió emocional i de l’estrès.

Perfil de Guia turístic/a:

La raó de ser d’aquesta figura, es basa a saber interpretar el patrimoni en funció del públic.

En aquest cas, per tal de desenvolupar l’ocupació sí que es requereix una titulació que és a més habilitant en aquest cas, és a dir, sense aquesta titulació no es pot exercir com a guia turístic/a.

Per accedir a l’obtenció d’aquesta titulació, s’han de complir requisits concrets. En primer lloc, cal ser major d’edat i ser nacional d’algun dels estats membres de la UE. Dit això, hi ha dos requisits, uns formatius i altres lingüístics que cal complir per tal d’obtenir aquest certificat que et permeti exercir com a tal.

Pel que fa als requisits formatius, cal disposar del títol de tècnic superior en guia, informació i assistències turístiques; un CP que acrediti la qualificació professional de guia de turistes i visitants; una diplomatura en empreses i activitats turístiques; o bé disposar del grau en turisme.

Pel que fa a les competències lingüístiques, se sol·licita el nivell C1 de Català i de Castellà, a banda del C1 d’un idioma estranger i un B2 d’un quart idioma. Per tant, 4 llengües.

A nivell de demanda d’aquestes llengües estrangeres, l’anglès i el francès són les més sol·licitades, però idiomes com xinès i el coreà van cada vegada més a l’alça pel flux turístic d’aquest públic. En clau territorial, l’italià i l’alemany són també força demandats.

 P: Com s’obté l’acreditació de guia turístic/a i què implica?

R: Aquesta acreditació s’aconsegueix mitjançant convocatòria de la Generalitat, durant el procés s’observa i verifica l’acompliment dels requisits esmentats i posteriorment es dona aquest carnet de guia turístic/a de Catalunya. Matissar que, en aquest cas estem parlant en l’àmbit de Catalunya, és a dir, hi ha d’altres CCAA que tenen un procés i requisits diferents dels que hem assenyalat.

Aquest carnet és obligatori per tal de poder explicar els BCINS, béns culturals i d’interès nacional, com catedrals, museus d’història i arqueologia, etc. És a dir que, parlant de territori, una persona que no disposi d’aquesta acreditació, podrà fer de guia pel Barri Vell de Girona, però no fer de guia a la Catedral.

El perfil de Guia acompanyant proporciona acompanyament al grup de viatge i vetlla pel bon funcionament de l’estada, mentre que el perfil de Guia turístic/a es dedica a interpretar el patrimoni en funció del públic i requereix una titulació específica.

P: A nivell competencial, on identifiquem aquest perfil de guia turístic/a?

R: Comparteix evidentment molts dels aspectes amb la figura de l’acompanyant, però resulta obvi emfatitzar en la comunicació. És imprescindible que sigui capaç de parlar de forma clara i entenedora, que miri al públic amb qui interactua i que la gesticulació acompanyi el discurs, en definitiva ser un bon comunicador/a. 

Respecte a això, també val a dir que s’ha de disposar d’una bona capacitat d’anàlisi i observació, no serà el mateix fer de guia per un grup de 20 persones dels Estats Units, que per un grup d’empresa de 30 persones que han organitzat una sortida, o inclús per una escola. Cal saber molt bé a qui et dirigeixes per adaptar-te a les seves necessitats. L’autonomia i la proactivitat, també són imperatives.

P: Tenim clares les formacions, competències i contingut. Quines són les condicions laborals d’aquesta ocupació?

R: Hem d’entendre que, ambdues figures s’emmarquen en règim d’autònoms/es. Per tant, pel que fa a retribució, perquè parlar d’horaris no té gaire sentit en aquest cas, cada guia té un preu diferent. És com una minuta en el cas dels/les advocats/des, en conseqüència, hi ha una franja de preus que és definida per l’empresa que et contracta com a guia, o bé establert pel mateix guia si no treballa sota el paraigua de cap empresa.

Esmentar també que moltes de les persones que exerceixen aquesta professió ho fan de forma complementària a una altra activitat econòmica.

Agraïm a la Rosa Duran, per compartir espai de treball i reflexió sobre el perfil de guia d’activitats turístiques. 

Rosa Duran

“El Guia d’activitats turístiques és una peça clau en el sector turístic-cultural pel seu coneixement especialitzat, habilitats de comunicació, capacitat d’adaptació i altres competències que el converteixen en un perfil professional essencial en el mercat laboral turístic.”

Rosa Duran, guia d’activitats turístiques i sòcia-fundadora i gerent de Turisme Imaginari.