Intermedia posa en marxa una nova edició del programa «Projecta’t: orientació professional per a persones treballadores ocupades», incorporant el territori de Tarragona als ja actius de Barcelona i Girona, amb l’objectiu d’oferir a les persones participants un acompanyament flexible i dinàmic que aporti un valor afegit al seu desenvolupament i millora professional.

El programa Projecta’t, subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, impulsa  actuacions d’orientació laboral adreçades a persones treballadores ocupades, per tal d’acompanyar-les en el seu procés d’adaptació als canvis que s’han produït i a la projecció professional dins els següents sectors: Turisme i Hostaleria, Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió i Transport i Manteniment de Vehicles, com a novetat per aquesta nova edició.

Aquesta iniciativa pretén donar resposta a la necessitat d’orientació professional que tenen les persones treballadores ocupades, amb els objectius de realitzar una projecció professional i mantenir i millorar la seva adequació al mercat de treball de referència i els sectors productius abans esmentats. Les actuacions d’orientació es duen a terme tenint en compte les seves capacitats, interessos i motivacions i, en definitiva, el seu moment vital per desenvolupar el seu talent.

Aquestes sessions telemàtiques o presencials, permetran a la persona orientada obtenir un balanç competencial exhaustiu en relació amb el sector i perfil objectiu a mitjà i llarg termini, destacant les seves habilitats, i concretar objectius de millora pel seu desenvolupament professional.

El programa Projecta’t contempla també la prospecció i anàlisi del mercat laboral dels 4 sectors mencionats, en clau de competències, per tal de disposar d’informació actualitzada sobre les tendències del mateix i, en concret, sobre les característiques específiques territorials, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones i les empreses. La voluntat és conèixer al màxim el perfil competencial que requereixen les empreses dels 4 sectors, per ajustar els processos d’orientació de les persones i complir al màxim possible l’encaix entre necessitats de les empreses i les oportunitats de desenvolupament de projecte professional de les persones.

A banda de l’obtenció d’informació sectorial, Prospecció actua d’enllaç entre les empreses i els equips d’orientació propis, per a proporcionar-los-hi com a recurs de capacitació i requalificació dels seus/seves treballadors/es, un diagnòstic competencial i un pla de desenvolupament professional, ajustat a mida de les necessitats i objectius de l’empresa.


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).