Durant el segon trimestre de 2022, el Servei de Treball de l’Oficina Jove del Vallès Oriental ha seguit treballant per progressar, tot buscant estabilitat a nivell d’indicadors després dels diferents canvis que es van produir el 2021.

Al llarg del trimestre, s’han atès 135 persones usuàries amb un total de 225 consultes individuals. També s’ha ofert 13 tallers als diferents municipis de tota la comarca arribant a 213 joves en els seus centres educatius i espais juvenils.

A més, des del portal vallesjove.cat, s’han gestionant les candidatures de 73 joves que han fet arribar el seu currículum per a les ofertes publicades. En resum, un total de 421 persones joves ha estat ateses per l’Oficina Jove del Vallès aquest segon trimestre de 2022.

Pel que fa a les ofertes, han estat 25 les persones inserides (a través d’ofertes pròpies i externes) i 20 les ofertes gestionades a través del servei de gestió d’ofertes des de vallesjove.cat. En línies generals, s’ha facilitat i acompanyat un gran nombre de persones usuàries cap a la inserció al mercat laboral.

Aquest trimestre ha estat ple de processos d’avaluació del Servei de Treball. Després de 13 anys realitzant tasques i metodologies de manera molt semblant, es va fer evident la necessitat de reciclar-se i treballar des d’una altre perspectiva, oferint atenció integral amb assessories especialitzades a les persones joves igual que s’està fent en altres territoris.

Una altra novetat del trimestre ha estat el nombre de formacions i proves pilot en les que el Servei de Treball ha participat amb la finalitat de millorar els seus processos. Entre d’altres, destaquen la prova pilot realitzada amb la supervisió i acompanyament de l’Agència Catalana de la Joventut anomenada Instruments per a la detecció contínua de necessitats als Serveis d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil.