En un món en constant evolució, la desocupació i els treballs en condicions precàries són factors que perpetuen situacions de pobresa en una part de la població. En aquest context socioeconòmic, les empreses tenen un paper essencial en la lluita contra les desigualtats i el foment d’un creixement econòmic sostenible, no només com a generadores d’ocupació, sinó també com a agents de canvi social. I una via clau per aconseguir-ho són els programes de pràctiques no laborals.

Aquests tipus de programes de pràctiques juguen un paper important en la formació de la persona, permetent-li adquirir habilitats i reconeixement a la seva vàlua, alhora que representa una oportunitat d’entrada al món laboral. A la vegada, també és una ocasió per les empreses de generar un impacte positiu en la comunitat i de construir un futur laboral més equitatiu.
Són molts els beneficis, tant per l’empresa com per a les persones participants:

  • Diversitat i Inclusió: Fomenta un ambient laboral divers i inclusiu que millora la creativitat, innovació i productivitat de l’equip.
  • Reputació Corporativa: Les empreses socialment responsables guanyen una millor imatge davant els seus clients, inversors i la societat en general.
  • Desenvolupament de Talent: Aquestes pràctiques permeten identificar i desenvolupar talent dins de l’organització, contribuint a la retenció d’empleats compromesos i motivats.
  • Compliment dels ODS: En integrar a col·lectius vulnerables en el mercat laboral, les empreses contribueixen directament al ODS 8, promovent un creixement econòmic inclusiu i sostenible. Existeix la possibilitat de col·laborar amb institucions educatives i organitzacions governamentals per a dissenyar programes de formació adaptats a les necessitats del mercat laboral i els ODS.
  • Competències transversals: les persones participants adquireixen competències transversals, que van més enllà de les habilitats tècniques. L’actitud emprenedora, la confiança en si mateixos i la capacitat de cooperació són fonamentals per a augmentar l’ocupabilitat en un mercat laboral en constant evolució.

La integració laboral de col·lectius vulnerables és un imperatiu ètic i social que va de bracet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les empreses tenen l’oportunitat i la responsabilitat de ser agents de canvi, implementant pràctiques laborals inclusives que generin beneficis tangibles tant per a la societat com per al seu propi desenvolupament sostenible.

En adoptar una visió integral i compromesa, les empreses contribueixen significativament a la construcció d’un món més just, equitatiu i sostenible per a tots, alineant les seves accions amb els principis i metes establerts en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.


T’interessa col·laborar amb nosaltres i descobrir nou talent? Completa el següent formulari! Fes clic AQUÍ.