Fundació Intermedia ha renovat, per desè any consecutiu, el conveni de col·laboració del programa Incorpora de Fundació “La Caixa” a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. A més, aquest any ha signat també el conveni de col·laboració del programa Incorpora a les Illes Balears. Sònia Moragrega, directora general de Fundació Intermedia, ha signat aquest mes de gener, els diferents acords per cada territori, que en el cas de Tarragona, Intermedia repeteix en l’encàrrec de coordinació de les entitats socials que formen part de la xarxa Incorpora d’aquesta demarcació.

Incorpora és un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit empresarial que garanteix una bona integració de les persones a l’empresa. A la demarcació de Barcelona, Intermedia ha renovat els programes Incorpora Raval, Les Corts i Badalona Sud, els punts formatius PFI Raval i Badalona Sud, així com els programes Reincorpora i Incorpora Joves.

A Tarragona, l’acord renova el programa Incorpora amb el punt d’actuació a Tarragona, el Punt Formatiu de Tarragona i el programa Reincorpora. A Girona la signatura del conveni ha renovat el programa Incorpora Girona. A les Illes Balears s’ha signat el conveni del programa Incorpora Balears.

Per tercer any consecutiu, Fundació Intermedia entoma la coordinació entre les 13 entitats que formen part del programa Incorpora a Tarragona després que la xarxa d’entitats de Tarragona tanqués el quart trimestre del 2020 amb 919 insercions laborals i la col·laboració de 732 empreses.

Xarxa Incorpora

Incorpora de Fundació “la Caixa” compta amb una xarxa de més de 1.200 tècnics/ques especialistes en inserció laboral de diferents entitats socials a Espanya, Portugal, Marroc, Hongria i Polònia. Segons les dades presentades per Fundació “La Caixa”, l’any 2020 el Programa Incorpora va assolir 34.274 contractacions. Del total d’insercions que s’han facilitat el 2020, 18.733 han estat de dones i 15.541 d’homes. A més, 8.525 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 25.749 de persones en risc o situació d’exclusió. Així mateix, de les 34.274 contractacions realitzades l’any passat a través del programa Incorpora, 31.400 es van produir a Espanya i 2.874 en altres països, ja que el programa es desenvolupa també a Portugal, Hongria, Marroc i Polònia.

Fundació Intermedia, en el marc del programa Incorpora i durant l’any 2020, ha atès a 463 persones i ha aconseguit 673 insercions laborals.

Reincorpora

Reincorpora és un programa adreçat a la millora de l’ocupabilitat i la reinserció social de persones privades de llibertat mitjançant un itinerari personal d’inserció i formació ocupacional. Contempla un itinerari individualitzat d’orientació i la derivació i seguiment a accions formatives del Punt Incorpora. El programa també inclou la possibilitat de poder treballar amb persones privades de llibertat dins el mateix centre penitenciari com a pas previ a la seva incorporació definitiva al programa.

Aquest itinerari, que Fundació Intermedia desenvolupa tant a Tarragona com a Barcelona, inclou acompanyament, formació, projecte de servei a la comunitat, orientació laboral, intermediació i seguiment.

Fundació Intermedia, en el marc del programa ReIncorpora i durant l’any 2020, ha atès a 34 persones de les quals 11 s’han inserit amb 35 contractacions totals a Tarragona, i ha atès a 46 persones de les quals 26 s’han inserit a Barcelona.

Incorpora Joves

Fundació Intermedia és una de les 5 entitats de Barcelona que estan desenvolupant el programa d’acompanyament i intermediació laboral amb joves, especialment enfocat a joves ex tutelats. Incorpora Joves treballa els vessants de l’orientació, la formació professionalitzadora i el suport en la recerca de feina.

Durant el 2020, Fundació Intermedia ha acompanyat a 45 joves a través d’Incorpora jove, dels quals 14 han sigut beneficiaris d’accions de retorn al sistema educatiu, 7 s’han titulat en formació reglada i 20 s’han inserit al mercat laboral.

Punts Formatius

Des dels Punts Formatius Incorpora s’ofereixen formacions a mida per cobrir les necessitats específiques de les empreses i garantir una millor inserció laboral de les persones ateses. Intermedia gestiona els Punts Formatius PFI Tarragona, PFI Badalona Sud i PFI Raval, on  es realitza formació d’ofici, formació en competències transversals i pràctiques en empresa en diferents especialitats: carnisseria, auxiliar de la llar, dependenta de fleca, auxiliar de serveis, cambrera de pisos, etc.

Durant el 2020, Fundació Intermedia en el marc dels Punts Formatius Incorpora ha atès a 160 persones, 120 han sigut formades i 46 han aconseguit la inserció laboral.