Intermedia ha renovat recentment el conveni de col·laboració del programa Incorpora de Fundació “La Caixa” a les províncies de Barcelona, Tarragona, Girona i a les Illes Balears. És el dotzè any consecutiu que l’entitat actuarà en els territoris catalans i el tercer a les illes.

La directora general corporativa d’Intermedia, Sònia Moragrega, ha signat en les darreres setmanes els diferents acords per cada territori. A Tarragona, Intermedia continuarà exercint la coordinació de les entitats socials que formen part de la xarxa Incorpora d’aquesta localitat.

Incorpora és un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit empresarial que garanteix una bona integració de les persones a l’empresa. A la demarcació de Barcelona, Intermedia ha renovat els programes Incorpora Raval, Les Corts i Badalona Sud, els punts formatius PFI Raval i Badalona Sud, així com els programes Reincorpora i Incorpora Jove.

A Tarragona, l’acord renova el programa Incorpora amb el punt d’actuació, el Punt Formatiu i el programa Reincorpora. D’altra banda, la signatura del conveni també ha renovat el programa Incorpora a Girona i a Balears.

Per cinquè any consecutiu, Intermedia assumeix la coordinació entre les 13 entitats que formen part del programa Incorpora a Tarragona.

Xarxa Incorpora

Incorpora de Fundació “la Caixa” compta amb una xarxa de més de 1.400 tècnics/ques especialistes en inserció laboral de diferents entitats socials a Espanya, Portugal, Marroc, Hongria i Polònia.

Intermedia, en el marc del programa Incorpora i durant l’any 2022, ha atès a 343 persones i ha aconseguit 476 insercions laborals.

Reincorpora

Reincorpora és un programa adreçat a la millora de l’ocupabilitat i la reinserció social de persones privades de llibertat mitjançant un itinerari personal d’inserció i formació ocupacional. Contempla un itinerari individualitzat d’orientació i la derivació i seguiment a accions formatives del Punt Incorpora. El programa també inclou la possibilitat de poder treballar amb persones privades de llibertat dins el mateix centre penitenciari com a pas previ a la seva incorporació definitiva al programa.

Aquest itinerari, que Intermedia desenvolupa tant a Tarragona com a Barcelona, inclou acompanyament, formació, projecte de servei a la comunitat, orientació laboral, intermediació i seguiment.

Intermedia, en el marc del programa ReIncorpora+ Alta exclusió i durant l’any 2022, ha atès a 45 persones, de les quals 20 s’han inserit amb 30 contractacions totals a Tarragona, i ha atès a 47 persones de les quals 22 s’han inserit amb 32 contractacions totals a Barcelona.

Incorpora Jove

Intermedia és una de les cinc entitats de Barcelona que desenvolupa el programa d’acompanyament i intermediació laboral amb joves, especialment enfocat a joves extutelats. Incorpora Jove treballa els vessants de l’orientació, la formació professionalitzadora i el suport en la recerca de feina.

Durant el 2022, Intermedia ha atès a 56 persones a través d’Incorpora Jove, de les quals 45 han estat inserides amb un total de 56 contractes. En l’àmbit formatiu, un total de 48 joves han realitzat formació; repartits entre un total de 38 formacions reglades totals i 10 formacions no reglades. Aquest any també s’ha comptat amb un jove format a través de Ràdio ECCA.

Punts Formatius

Des dels Punts Formatius Incorpora s’ofereixen formacions a mida per cobrir les necessitats específiques de les empreses i garantir una millor inserció laboral de les persones ateses. Intermedia gestiona els Punts Formatius PFI Tarragona, PFI Badalona Sud i PFI Raval, on  es realitza formació d’ofici, formació en competències transversals i pràctiques en empresa en diferents especialitats: carnisseria, auxiliar de la llar, auxiliar de comerç, manteniment, neteja sociosanitària, cambrera de pisos, etc.

Intermedia, en el marc dels Punts Formatius Incorpora i durant l’any 2022, ha atès a 145 persones, 105 han sigut formades i 45 han aconseguit la inserció laboral.