Fundació Intermedia renova un any més el projecte Habilitats personals i socials, Acollida i orientació laboral i Iniciem de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Cáritas va donar continuïtat el passat 1 de gener de 2022 a tots tres projectes desenvolupats per la Fundació Intermedia als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i zona Maresme.

Programa d’Habilitats personals i socials

Programa basat en la identificació de competències laborals, dels factors personals incidents en la pròpia recerca de feina, autodefinició del projecte vital i professional, i desenvolupament d’habilitats per les persones que arriben a Cáritas, amb demanda d’accés a la feina, com un dels recursos del Programa Feina amb Cor de Cáritas.

Programa d’Acollida i orientació laboral

Programa que dona suport a l’equip d’orientació laboral de Cáritas, per a realitzar una atenció individual i grupal a les persones que acudeixen a l’entitat a la recerca de feina, amb finalitat diagnòstica i de derivació cap a la resta de l’itinerari laboral. Aquesta edició suposa el suport personalitzat i adaptat a cada territori, segons les seves necessitats.

Programa Iniciem

Programa basat en la creació, implementació i validació d’una maleta de recursos d’orientació laboral, amb format càpsula i seguint el model de treball per competències. La seva finalitat és realitzar atencions individuals i grupals a les persones que acudeixen a l’entitat a la recerca de feina, sense permís de treball i amb menys d’1 any empadronades, així com a les persones que tenen més de 63 anys, i que per aquests motius no poden entrar a l’itinerari laboral establert.