En la convocatòria d’aquest nou programa del SOC, Intermedia ha aconseguit assolir l’objectiu d’inserció laboral i acadèmica de 12 joves d’entre 16 i 29 anys en un sector del seu interès, mitjançant la seva preparació i enviament de CV.

Sota la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya i articulat per diverses entitats a banda d’Intermedia, com són Forma’t, Fundesplai, Fundació el Llindar, Centre Cultural i Esportiu Xaloc, o Centre de Formació Colomer, l’FPO Dual ha esdevingut un encert per a totes les parts implicades.

“Un cop més, s’evidencia l’èxit de treballar en xarxa amb altres entitats i centres formatius que estaven iniciant processos de selecció cercant joves preparats per accedir al mercat de treball”, explica Laia Alonso, coordinadora transversal de programes de l’entitat. “Des d’Intermedia, els hem pogut derivar, i han rebut una valoració positiva d’aquests processos, aconseguint d’aquesta forma els objectius establerts”.

Intermedia ha participat en tot el treball previ realitzat abans de les insercions, acompanyant els joves en totes les fases del procés: redacció del CV per competències, recollida i organització dels documents a presentar, utilització d’eines de cerca de feina, anàlisi del mercat laboral, enviament del CV amb la seva defensa competencial, preparació d’entrevista, anàlisi posterior del contracte i seguiment post contractació.

Amb aquestes insercions, es preveu una millora competencial de l’ocupació concreta, tant en l’àmbit formatiu com laboral de cada jove. Un cop completat l’any contractual, s’espera que puguin tenir continuïtat en les empreses on treballen actualment, o que puguin emprar l’experiència i coneixements adquirits per tal de continuar treballant en una altra empresa del sector.