Fundació Intermedia, entitat impulsada per la Fundació IRES, Fundació SURT i SUARA Cooperativa comptarà a partir d’ara amb un nou model de direcció general compartida.

Aquesta nova etapa en la direcció, l’assumeixen, des de l’1 de juny, la Sònia Moragrega (direcció general corporativa) i l’Elisenda Xifre (direcció general estratègica), que s’incorpora a la Fundació provinent de SUARA Cooperativa.

El Patronat de Fundació Intermedia (Fundació IRES, Fundació SURT i SUARA Cooperativa) aposta per aquest model de direcció general compartida amb l’objectiu d’encarar el doble repte de futur que té Intermedia, d’una banda, la transformació del sector de l’ocupació en el seu sentit ampli i d’altra, el camí cap una governança més participativa i col·laborativa dins l’ecosistema d’entitats patrones i Intermedia.

L’Elisenda Xifre és llicenciada en Psicologia i habilitada com a Educadora Social. La seva experiència professional va des del treball d’atenció directa amb diferents grups de persones (persones amb diversitat funcional, persones amb addiccions, infància i adolescència en situació de risc d’exclusió i en situació de tutela per part de l’administració, inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, etc.) fins a la direcció d’equips, serveis i àrees de negoci. Actualment duu a terme diferents encàrrecs estratègics i directius a Suara Cooperativa i ho combina amb la presidència de la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

La Sònia Moragrega ocupa la direcció general de Fundació Intermedia des de novembre de 2017. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Inserció laboral per la Universitat Pompeu Fabra i en Ciutadania i Immigració per la Universitat de Girona. La van precedir al càrrec l’Anna Monells (2017), en Jordi Picas (2014-2017) i en Marc Carbonell (2011-2014).