Intermedia va rebre, el passat 17 d’abril, la visita de The Mediterranean New Chance Network, un projecte que aborda la integració socioprofessional dels i les joves i que forma part de la Iniciativa Mediterrània per a l’Ocupació (Med4Jobs), una iniciativa intersectorial i regional en l’àmbit de la creació d’ocupació. 

The Mediterranean New Chance Network és un projecte de la Unió pel Mediterrani (UpM), una organització intergovernamental que reuneix 43 països per a enfortir la cooperació i el diàleg regional a través de projectes i iniciatives específiques que aborden el desenvolupament inclusiu i sostenible, l’estabilitat i la integració en l’àrea euromediterrània. L’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat (E2O) és un partner d’aquest projecte.

L’objectiu de The Mediterranean New Chance Network és promoure, fer valdre i compartir coneixements per fomentar la inclusió social i professional dels i les joves.

6 professionals de la inclusió sociolaboral amb joves del Marroc, el Líban, Tunísia i França van passar 3 dies a Barcelona per visitar i conèixer homòlegs que treballen en el camp de la inclusió digital, i per intercanviar idees i aprendre a millorar la seva intervenció amb joves. 

Intermedia va tenir el privilegi de rebre la visita dels i les professionals que treballen a The Mediterranean New Chance Network, amb l’objectiu de donar a conèixer els recursos formatius en competències digitals que ofereix Intermedia.

Els i les professionals d’Intermedia van presentar els programes de formació d’avantguarda dedicats a joves de 16 a 29 anys que executa l’organització: Màrqueting i xarxes socials; E-commerce, Atenció al client i Logística i Programació web.

En aquesta línia, es va comptar amb la participació d’un antic estudiant del curs de programació web desenvolupat per Intermedia. Aquest, va compartir amb els i les assistents el seu viatge formatiu, destacant com la codificació web no només li va proporcionar habilitats tècniques útils, sinó que també el va animar a desafiar els estereotips de gènere i a reprendre els seus estudis.

A més d’aquests intercanvis enriquidors, aquesta visita va permetre entaular interessants debats amb The Mediterranean New Chance Network sobre les plataformes digitals emprades per Intermedia. Aquest enfocament és especialment important, ja que la xarxa MedNC treballa activament en el desenvolupament d’una plataforma digital per als seus professionals.

Els i les professionals d’Intermedia van presentar als i les assistents la plataforma digital de selecció per competències IntermediaJOB i Henko, la plataforma d’orientació virtual i d’atenció a les persones d’Intermedia. Es va explicar el funcionament de cadascuna d’elles i com s’integren aquestes eines digitals en el dia a dia de l’organització. 

Va estar una jornada molt profitosa on compartir coneixements i bones pràctiques en relació amb la integració socioprofessional dels i les joves, endinsant-nos en l’àmbit digital i la formació en competències digitals com a eix vertebrador de la nostra intervenció amb el jovent. 


El projecte The Mediterranean New Chance Network que forma part de la Iniciativa Mediterrània per a l’Ocupació (Med4Jobs), està coordinat per l’Institut Europeu de Cooperació i Desenvolupament (*ECD). Actualment, s’està implementant a Algèria, Egipte, Espanya, França, Itàlia, Jordània, Líban, el Marroc, Portugal i Tunísia a través d’activitats de desenvolupament de capacitats i l’intercanvi d’experiències educatives innovadores i millors pràctiques entre els socis.