En un món laboral cada vegada més interconnectat, la importància de construir i mantenir una sòlida xarxa de contactes no pot subestimar-se. Els espais de treball exerceixen un paper crucial en aquest procés, ja que no sols són llocs on complim les nostres responsabilitats laborals, sinó també terrenys fèrtils per al cultiu de relacions professionals valuoses.

Aquest és el cas del punt d’actuació del programa Orienta ubicat en el municipi de Badia del Vallès. És un equipament que compta amb Casal Cívic i Comunitari i també amb Hotel d’Entitats. En aquest equipament, gestionat per la DGACC de la Generalitat de Catalunya, hi trobem diferents entitats, entre les quals es troba Intermedia, gestionant el Programa Orienta. Totes les entitats es caracteritzen per  tenir  objectius comuns en els seus programes, com ara la formació, orientació, acompanyament, assessorament…. dels usuaris/àries que hi participen.

La concepció tradicional de punt d’actuació ha evolucionat, i amb ella, també ho ha fet la forma en què ens relacionem amb els nostres companys/es i col·laboradors/es. Els espais de treball moderns estan dissenyats no sols per a maximitzar l’eficiència laboral, sinó també per a fomentar la col·laboració i la interacció entre professionals de diverses disciplines.

El món laboral actual demanda no sols habilitats tècniques, sinó també la capacitat d’establir connexions significatives. En aquest context, desenvolupar la teva jornada laboral en espais de treball que fomenten la connectivitat es presenta com una estratègia clau per a l’èxit en la construcció d’una xarxa de contactes professionals i, alhora, una cartera de recursos bidireccional per a les persones usuaris/àries.

En conclusió, els espais de treball que permeten impulsar la creació de xarxa de contactes estan redefinint la forma en què concebem l’entorn laboral. En facilitar la creació de connexions significatives, aquests espais es converteixen en catalitzadors per al creixement de recursos i l’expansió d’oportunitats, també dins del programa Orienta de Badia del Vallès.


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

“Les accions són sense cost per a les persones participants”

“Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat”.

Poden participar:

– Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur

– Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

– Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

Informació de la pàgina web del SOC:

– Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat