L’equip de professionals d’administració, orientació, intermediació i coordinació del programa Orienta (SOC – ORIENTA), desenvolupat per Intermedia, es va reunir el passat 13 de març en una nova jornada de treball conjunt.

Durant la trobada, celebrada al Centre Cívic Cotxeres de Sants, es van dur a terme diferents dinàmiques grupals amb la finalitat de generar espais on compartir diferents aspectes de treball des d’una mirada més distesa i interactiva. Aquesta sessió també va comptar amb la participació de Núria Picornell, responsable d’intermediació d’Intermedia. 


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

“Les accions són sense cost per a les persones participants”

“Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat”.

Poden participar:

– Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur

– Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

– Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

Informació de la pàgina web del SOC:

– Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat