La sessió formativa va girar entorn de la recerca de feina i a la preparació de les entrevistes per competències

Una vintena de participants dels programes Eskala i JoPuc de Fundació Intermedia van visitar el 29 d’octubre les oficines centrals de Grocasa a Cornellà, on l’equip de recursos humans de l’empresa, format per Melanie Cabañete i Belén Arán, va fer una xerrada sobre els processos de selecció i els perfils que demanda el sector immobiliari.

Grocasa és una empresa de serveis immobiliaris que va iniciar la seva activitat el 2015 a Sant Boi de Llobregat i que, 4 anys després, ha ampliat la seva xarxa pel territori del Baix Llobregat amb un total de 21 oficines en l’actualitat.

Durant la xerrada, Arán i Cabañete van explicar que el perfil que més demanda el sector és el perfil de comercial, però també té un pes important en els processos de selecció el perfil administratiu. En el cas concret de Grocasa, des de setembre l’empresa ha ampliat la selecció de personal per a una nova divisió dedicada a les reformes d’habitatges. “Durant la selecció de candidats i candidates valorem més la il·lusió, la motivació i les competències de les persones més que l’experiència en feines passades”, va explicar Belén Arán durant la sessió.

La sessió a Grocasa va abordar de forma dinàmica les situacions amb què es troba el departament de RRHH durant els processos de selecció i què valoren d’un perfil, un currículum, com afronten els i les candidates la trucada telefònica i l’entrevista de treball: “Rebem una mitja de 250 currículums al mes, fem unes 25 entrevistes a la setmana i només un 2% dels currículums que ens arriben acaben essent contractats”.

Per poder destacar en un procés de selecció del sector immobiliari, Arán i Cabañete van destacar que algunes de les claus a l’hora de trobar feina demanen dedicar temps a omplir els perfils i currículums i a buscar informació sobre les empreses abans de tenir-hi el primer contacte. També van destacar la importància de l’autoconeixement pel que fa a competències i debilitats; el coneixement de les eines i canals de recerca o de les fases de cada procés de selecció.

Pel que fa a l’entrevista de feina, des del departament de RRHH de Grocasa prefereixen l’entrevista per competències on es valoren aquelles habilitats i coneixements que responen al perfil competencial del lloc de feina.

 Aspectes clau a tenir en compte durant l’entrevista de feina:

Hi ha certs aspectes de l’entrevista que podem controlar, només depenen d’un mateix:

  • La primera impressió: són importants la imatge i la puntualitat
  • Buscar informació: de l’empresa, de l’oferta, de la persona que ens farà l’entrevista.
  • Qui ets i què busques? Cal demostrar que som la persona adequada pel lloc de treball.
  • Assajar el discurs: ens hem de saber bé el currículum: dates, com hem passat d’una feina a l’altra i cal exposar-ho en POSITIU, evitant parlar malament d’empreses anteriors.

Hi ha alguns aspectes que no podem deixar a l’atzar i pels que és important haver-se preparat molt bé per l’entrevista:

  • Preguntes trampa: del tipus “Per què t’hem de contractar a tu?”, “Quins són els teus punts forts? I coses a millorar?”
  • “Tens alguna pregunta?” No preguntem per preguntar, si tot ha quedat clar, fem-ho saber.
  • Condicions laborals: si no ens les han explicat totes, cal valorar si és el moment de parlar-ne, en funció de si és la primera entrevista o la segona.
  • La cirereta del pastís: preguntar com continuarà el procés, què passarà després de l’entrevista, passos a seguir… denota interès en el lloc de treball.

Tancament de la contractació:

  • S’ha d’agrair que ens donin l’oportunitat, que apostin per nosaltres.
  • S’ha de tenir preparada tota la documentació des del primer moment en què iniciem la recerca de feina.

Les preguntes pel primer dia: saber per qui hem de preguntar, si cal portar alguna cosa, si cal vestir d’una determinada manera, etc.