Les persones participants del programa Orienta (SOC – ORIENTA), MAIS, Incorpora i del Servei d’Orientació i Suport Laboral Pla de Barris de la Fundació Intermedia van visitar el passat 13 d’abril les instal·lacions de Taxi Miramar per tal de conèixer la professió de Conductor VTC a la ciutat de Barcelona.

Durant la jornada, Manuel Ferreiro, gerent de l’empresa i José María López, responsable comercial, van mostrar les seves instal·lacions i com és el dia a dia d’un conductor/a taxista. Els i les participants van tenir l’oportunitat de presentar-se, donar a conèixer les seves competències tècniques i transversals i resoldre dubtes per tal d’iniciar-se en aquesta professió.

Les visites a empresa són una de les accions de coneixement de l’entorn productiu que es duen a terme amb les persones usuàries d’Intermedia. Aquesta experiència situa a les persones a la ubicació on es desenvolupa l’activitat laboral tenint l’oportunitat de veure instal·lacions, procediments, activitat, treballadors, etc.


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

“Les accions són sense cost per a les persones participants”

“Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat”.

 

Poden participar:

– Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur

– Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

– Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

Informació de la pàgina web del SOC:

– Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat