L’equip de professionals dels programes d’orientació i intermediació laboral d’Intermedia de l’àrea territorial de Barcelona celebren la seva primera trobada del 2024.

Durant la trobada, celebrada el 5 d’abril, es va dur a terme la presentació de nous programes i equips iniciats enguany i diverses dinàmiques per reflexionar i establir línies de treball entre els equips d’orientació i intermediació laboral per a la millora de la seva col·laboració. També, es van compartir experiències d’èxit de casos del dia a dia, tractant temes com: bones pràctiques a l’hora de posar límits amb les persones usuàries en l’atenció individual i grupal, com treballar amb persones amb problemes de salut mental no diagnosticada o com treballar la frustració dels equips vinculada al desajust entre mercat laboral, les persones usuàries i els objectius de programa, entre d’altres.

Ha estat una jornada fructífera on compartir experiències i detectar reptes de millora per continuar treballant.