Eulen com a empresa col·laboradora del programa Incorpora Balears i seguint amb la seva filosofia i model d’aproximació del mercat de treball a col·lectius vulnerables, ha participat en una dinàmica grupal organitzada per Intermedia a la seu de Palma. 

A la trobada van assistir més de 20 persones provinents del programa Incorpora Balears, amb objectiu d’augmentar les seves oportunitats laborals en funció de les seves competències i interessos.

La jornada es va caracteritzar per la proximitat de les tècniques de selecció d’Eulen, on les persones participants van poder conèixer els perfils professionals més demandats per part de l’empresa juntament amb les competències necessàries per a cada lloc de treball. 

Diverses de les persones assistents ja formen part de processos de selecció de l’empresa i dues han aconseguit un contracte laboral. 

Gràcies a aquest tipus de dinàmiques continuem acompanyant a les persones per fomentar la igualtat d’accés i oportunitats laborals al mercat de treball.