El document garanteix un espai laboral respectuós amb la dignitat de les persones

Intermedia ha aprovat un protocol intern contra l’assetjament sexual o per raó de sexe o gènere dintre de l’organització, incloses les manifestacions de violència cap a persones LGTBIQA+. El document, de requisit legal, garanteix un espai laboral respectuós amb la dignitat de les persones i ressalta l’actitud de tolerància zero davant qualsevol tipus de violència de gènere i masclista. La comissió negociadora del pla d’igualtat ha estat l’encarregada d’acordar el protocol, que s’aplica tant a l’equip professional d’Intermedia com a les persones relacionades amb l’entitat.

El document defineix conceptes com les diferents tipologies d’assetjament (sexual, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual i/o per raó d’identitat de gènere o per raó d’expressió de gènere); estipula les obligacions de l’entitat i de les persones treballadores; i indica quins són els escenaris clars d’intervenció quan es produeix un cas d’assetjament.

En aquest sentit, s’ha creat una Comissió de Protocol d’Assetjament (CPA) composta de tres persones, membres de la Comissió d’Igualtat, per garantir la neutralitat i confidencialitat del procediment. D’aquesta manera, es defineixen les pautes que permeten prevenir i evitar que es produeixin situacions d’aquest tipus i quines són les mesures implementades de protecció cap a les víctimes, incloent-hi mesures cautelars, disciplinàries i de reparació de la víctima.

Aquest guia ressalta l’actitud de tolerància zero davant les conductes d’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i és fruit del molts anys de compromís amb la igualtat de gènere i la no discriminació dins la nostra organització. A més, el document s’enquadra en la visió i l’estratègia més àmplia d’Intermedia per implementar un nou model de governança, amb una estructura organitzativa més horitzontal i alineada amb les necessitats de les persones. En aquest sentit, el protocol esdevé un instrument d’acompanyament a les víctimes al llarg de tot el procés de recuperació, posant al centre la seva protecció.