La formació contínua esdevé un element clau per al bon funcionament i posicionament de les empreses en el mercat. De la mà d’AEDES, un centre de formació que neix el 2007 a Girona, reflexionem sobre les formacions en l’àmbit empresarial i el canvi de paradigma amb el qual ens trobem.

Al capdavant d’AEDES hi trobem a Josep Albertí, soci-fundador del centre formador que ens va concedir una entrevista per aprofundir sobre la necessitat que les empreses capacitin als seus equips de professionals. 

P: AEDES va néixer oferint principalment formacions en l’àmbit particular, però quin és el paradigma actual?

R: Des de fa 7 anys, a través de les formacions bonificades i fruit de la demanda i de la identificació de nínxols de mercat, actualment treballem de forma majoritària amb empreses, principalment a la província de Girona, malgrat que treballem també en altres territoris.

P: Hi ha hagut un canvi en la concepció, sobre la importància de continuar formant les persones treballadores?

R: Sí, malgrat que continuï sent una tasca que requereix molta pedagogia. Entendre que un equip preparat, requereix una formació contínua, no només a nivell de tasques i de contingut acadèmic, sinó també competencial, és imprescindible per al bon funcionament i posicionament de cada empresa en el mercat.

P: Competències i clima laboral a través de la formació?

R: És un sí rotund. Recursos formatius a disposició del talent que tinguis a la teva empresa, és imperatiu. Desmarcar-se del concepte que les formacions, no només impliquen proveir de contingut sobre Excel, nòmines, idiomes o programari, sinó també en analitzar com es desenvolupen competencialment les persones en els seus respectius càrrecs. Malgrat que no siguin les formacions majoritàries que realitzem des d’AEDES, sí que és cert, que en els últims temps ha augmentat la demanda de formacions en l’àmbit competencial. Hi ha empreses que detecten fluctuacions en l’equip, o aspectes de millora tant en les relacions internes com amb el tracte al client. Aquestes, habitualment no disposen de recursos i eines per poder abordar aquests aspectes i aquí és on entrem nosaltres.

P: Competències a l’alça. Quines són les demandes més freqüents?

R: Segons la nostra experiència, hem pogut comprovar que les més comunes són la gestió del temps i de les tasques, la comunicació, les tècniques de venda i atenció al client, i el lideratge.

P: Per tant, les relacions humanes serien aspectes importants a millorar? 

R: Sí, són aspectes que es poden treballar i millorar a través de formacions. És important, recalcar en aquest punt, la importància de disposar d’espais per identificar els punts de millora de les persones treballadores, i proveir-les de recursos a mesura que les seves trajectòries professionals avancen. Al final, hem de tenir present que estem parlant de persones, no es tracta d’explicar el funcionament de l’última versió d’un programa, sinó d’entendre com s’integren i relacionen els equips entre ells i de cara al client.

És imprescindible identificar els punts de millora de les persones treballadores, i proveir-les de recursos per tal que puguin evolucionar professionalment.

P: Gestió del temps i de les tasques, una altra de les assignatures pendents? 

R: Sí, però per qüestió de focus. Si només ens centrem en la productivitat diària i a mesurar resultats finals, però no a valorar quins són els processos que hem seguit per arribar-hi, no donem espai a poder avaluar l’eficiència. En aquest cas, les formacions hi són per optimitzar recursos, identificar què tenim i com esprémer-ho de forma adequada per obtenir el que volem, no només a nivell de producció sinó també d’organització de personal. Si hi ha un bon repartiment de les tasques, perquè fem una gestió adequada del temps, ens podrem descarregar de volums de feina perpetus. I, també permet qüestionar-nos, per exemple, si la jornada de treball que tenim estipulada s’ajusta a la realitat que tenim, per tant, no és produir més sinó entendre millor el nostre context.

P: A quina tipologia de càrrecs van dirigides, de forma més freqüent, aquestes formacions?

R: Majoritàriament a càrrecs intermedis. Ens trobem amb una realitat en què existeixen les promocions internes per meritocràcia i com a reconeixement del desenvolupament de la persona, però que no impliquen una formació d’acord amb el nou càrrec que ocupa la persona. És a dir, sí que hi ha un traspàs de tasques i responsabilitats, però cal preparar a la persona promocionada per liderar equips, per fer una bona gestió de la seva plantilla, per saber comunicar-se, de manera que pugui desenvolupar de forma òptima la seva nova posició dins l’empresa.

P: Hem fet referència al clima laboral parlant de formacions competencials en els equips. Per què?

R: Perquè és bo per ambdues bandes sentir que hi ha un recorregut i un creixement de la persona a l’empresa on treballa. Veure que s’aposta per entendre i optimitzar el talent que es té, reporta, a banda d’un augment en la productivitat, una satisfacció per part dels equips i empreses. Quan finalitzem un taller o formació, rebem un feedback molt positiu tant per les persones treballadores que hi participen com pels càrrecs directius de l’empresa que ens contracta, i és aquí on les empreses veuen realment la importància d’invertir recursos, principalment de temps, en aspectes com aquests.

P: Per acabar, i deixant de banda les competències, quines formacions tradicionals, són les més habituals?

R: Entenem per formacions tradicionals, les que se centren en contingut acadèmic. Les que tenen una major demanda, són formacions en Excel tant nivell intermedi com avançat i d’idiomes, principalment anglès i francès, tenint en compte també el territori on ens trobem.

També realitzem formacions en obert, és a dir, persones que pel seu compte venen a realitzar formacions amb nosaltres, en aquest cas, les més usuals són Excel, Photoshop, i comptabilitat.

Agraïm a AEDES, en concret a Josep Albertí, per permetre’ns compartir aquest espai de reflexió sobre les formacions en l’àmbit empresarial i el canvi de paradigma amb el qual ens trobem.

Josep Albertí

“Si hi ha un bon repartiment de les tasques, perquè fem una gestió adequada del temps, ens podrem descarregar de volums de feina perpetus”

Josep Albertí, soci-fundador d’AEDES.