L’equip de professionals del programa Incorpora, desenvolupat per Intermedia, es va reunir el passat 26 d’abril de forma presencial a la seu d’Intermedia a Sant Oleguer. 

En la trobada van participar les tècniques dels Punts Incorpora Raval, les Corts, Badalona, Figueres, Tarragona i Balears.

Els objectius treballats van estar la presentació i valoració de les dades del primer trimestre a nivell d’insercions, ofertes aconseguides i persones ateses, la reflexió i estratègia per avançar en la millora del programa, així com la valoració de Balears en la seva participació en l’auditoria d’Intermedia. De la mà de l’àrea d’empresa es va dur a terme una reunió virtual amb Fundació Adecco per establir ponts de contacte entre els diferents territoris. 

També, durant el matí, es van sumar a la reunió les persones tècniques dels Punts Formatius Incorpora (Badalona, Raval i Tarragona) i del programa Reincorpora (Les Corts i Tarragona) en format virtual.

L’objectiu de la trobada de tot l’ecosistema Incorpora, ha estat la presentació de nous companys/es incorporats a Intermedia i la revisió dels Plans de Treball del Grup per poder treballar de forma conjunta i sumar en la consecució de les fites a assolir.