Tècniques d’orientació i intermediació d’Intermedia van viatjar el passat 20 de febrer a Lisboa per conèixer l’Associació Clube Intercultural Europe i intercanviar experiències i idees envers la millora de l’ocupació de les persones.

Aquesta visita va sorgir a partir de la col·laboració establerta en els darrers anys entre l’empresa Sea Teach i Intermedia, en el marc dels programes d’orientació i inserció laboral desenvolupats a Mallorca.

Sea Teach, és una de les entitats creadores de la plataforma Valits 2.0. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu donar suport a persones en situació d’alta vulnerabilitat, per tal de millorar les seves competències i afavorir el seu accés al mercat de treball i formatiu. Valits 2.0 ofereix eines innovadores i un espai de gamificació per treballar i avaluar les competències transversals de les persones, així com un manual de capacitació per acompanyar-les a utilitzar millor les seves habilitats.

Arran d’aquesta col·laboració entre Sea Teach i Intermedia, es va donar l’oportunitat de poder fer un intercanvi de pràctiques en relació amb el treball competencial i comunitari amb una altra entitat col·laboradora del projecte anomenada Clube Intercultural Europeu (Lisboa).

La visita a l’Associació Clube Intercultural Europe va constar de diferents activitats, com són, per exemple: trobades amb diversos treballadors de l’entitat per explicar-nos els seus projectes, visita als barris i comunitats on desenvolupen els seus casals o la utilització de la plataforma Valits 2.0.

Des d’Intermedia, agraïm a Sea Teach haver comptat amb nosaltres per dur a terme aquest intercanvi i al Clube Intercultural Europeu per la gran acollida que ens van fer.