Intermedia va organitzar el passat 26 d’abril una Taula Sectorial en format virtual amb la participació de les referents de recursos humans de 4 empreses per tal d’analitzar els perfils professionals del sector d’administració i gestió i recollir quines són les necessitats formatives i competencials que tenen les empreses del sector en relació amb el mercat laboral actual.

Aquesta acció s’emmarca dins el programa Projecta’t que, subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, posa per primera vegada al centre, per una banda, a les persones ocupades que volen millorar la seva ocupabilitat; i per l’altra, al teixit empresarial dels sectors del Turisme i Hostaleria, Comerç i Màrqueting i Administració i Gestió, per tal de detectar les mancances reals que es troben les empreses en el moment d’incorporar perfils professionals amb el nivell competencial necessari per poder complir amb les tasques i objectius previstos.

L’objectiu del programa, és doble. En primer lloc, ofereix un acompanyament i orientació professional a aquelles persones treballadores ocupades que cerquen una millora de la seva situació. Aquesta millora s’aborda des de diferents àmbits en les sessions d’orientació professional, partint sempre des de l’autoconeixement a nivell competencial. En segon lloc, i des del punt de vista de prospecció i intermediació laboral, Projecta’t se situa com a una plataforma per donar veu a les empreses dels diferents sectors esmentats, per tal que puguin disposar d’un espai en el qual exposar i compartir amb altres agents empresarials els reptes, mancances i tendències de futur a les que han de fer front a l’hora d’incorporar, capacitar o promocionar perfils professionals.

La Taula Sectorial d’Administració i Gestió va comptar amb la presència de Mario Vázquez, permanent interim manager d’HAYS, Viviana Lorena Pérez, responsable de talent d’ADECCO STAFFING, Borja López, responsable d’estratègia comercial de MEDITEMPUS ETT i Anna Camps, responsable de talent i selecció de GRUP ESSENTIA. En aquesta sessió les persones participants van poder analitzar i debatre sobre la situació actual del sector i posar en comú les necessitats que tenen envers aquests perfils professionals.

Principals conclusions recollides en la Taula Sectorial d’Administració i Gestió

Digitalització

La digitalització i la internacionalització han provocat canvis dins el panorama laboral que afecten a tots els perfils administratius. Cal recordar que aquest és un perfil considerat suport per altres departaments (comptabilitat, facturació, comercial, entre d’altres), i això ha convertit l’especialització en una necessitat, indistintament de la modalitat o mida de l’empresa.

Relleu generacional

En general, el relleu generacional presenta certa complexitat en relació amb alguns perfils concrets. S’observa una mancança d’atractiu envers el sector per part de les persones joves i, que no hi ha correspondència real entre la formació i la pràctica.

Formació contínua

Els plans de carrera i condicions laborals que s’ofereixen varien molt en funció de la mida de l’empresa. Les petites i mitjanes empreses (pimes) mantenen posicions més tancades pel que fa a la promoció interna, sigui per manca d’infraestructura o per aspectes vinculats a les condicions laborals. En un escenari postpandèmia la conciliació horària, la proximitat del lloc de feina o el treball híbrid han assolit una gran importància. En aquestes qüestions les grans companyies marquen la diferència. El seu paquet de condicions i formació interna és, en general, més potent i atractiu.

La formació contínua esdevé un aspecte decisiu per incrementar l’ocupabilitat i la competitivitat del personal administratiu. Les competències idiomàtiques i digitals són elements de valor diferencial i que poden aportar diferències salarials i de posició professional.

Competències

El mercat laboral, a causa d’un entorn econòmic sotmès a la incertesa, aposta per hard skills i per perfils amb coneixements i experiència adient per donar resposta a curt termini a les necessitats de l’empresa. També, es tenen en compte les soft skills, aquelles competències transversals com la polivalència i flexibilitat, la gestió de l’estrès, la capacitat analítica i bones habilitats de comunicació i de treball en equip.

Així mateix, cal tenir en compte que la intel·ligència artificial ja hi és present en els processos de selecció i la formació interna hauria d’estar fent un pas més enllà en aquest procés, estenent pràctiques comunes dins el sector IT com són les bootcamp.

És fonamental que els equips professionals no perdin de vista el que demanen les seves empreses i que ajustin la seva formació en aquest sentit, per així aprofitar les oportunitats que sens dubte oferirà el mercat laboral.

Testimonis de les empreses participants en la Taula Sectorial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).